Projekti

2013.gada janvārī Valmieras Valsts ģimnāzijā (L.Paegles ielā 40, Valmierā) notika otrais Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas 1.2. „Jauniešu iniciatīvas” projekta „Kopā mēs varam vairāk” 3 dienu seminārs  Vidzemes jauniešiem.

Semināra ietvaros 20 jaunieši no Cēsu, Valmieras, Limbažu, Smiltenes un Gulbenes skolām prezentēs savus mājas darbus, darbosies grupās un diskutēs par jauniešu līdzdalības iespējām sabiedrībā notiekošajos procesos.

Pirmais seminārs notika 2012.gada 26.-28.oktobrī Raunas novadā.

 

 

Apakšprojekta iesnieguma nr.: 2008. NVOF2.3./6-9
Apakšprojekta iesniedzējs: biedrība "Asociācija izglītība ilgtspējīgai attīstībai"
Partneri: biedrība "Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija"
Apakšprojekta nosaukums: Kapacitāte asociācijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un sadarbībai
Granta summa: 29 806,79 EUR jeb 87,72% no kopējām attiecināmajām izmaksām
Projekta īstenošanas laiks: 2009.gada februāris - 2010.gada janvāris

Socrates programmas Comenius 2.1 projekta
“Informāciju tehnoloģijas kā starpkultūru un mēdiju izglītības līdzeklis”
reģistrācijas Nr. 128742-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21Projekta nosaukums angļu valodā: ICTime – ICT as a Tool of Intercultural and Media Education

Projekta pieteicējs:
Rui Gracio Skolotāju Izglītības centrs
CENTRO DE FORMAÇÃO RUI GRÁCIO
Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro
Avenida Vale da Romeira – Arrentela
2840-447 Seixal – Portugal

Projekta dalībinstitūcijas:
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Vienības 13, Daugavpils, LV-5400, Latvia

Babes-Bolyai Universitāte
UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI
400084 CLUJ-NAPOCA, Romania

Informātikas un Datoru Izmantošanas Skolotāju Izglītības centrs
OSRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I
ZASTOSOWAN KOMPUTEROW
Raszynska 8/10, 02-026 Warszawa, Poland

 

© nvo.ise-lv.eu